Meest gestelde vragen aan de EHBO-vereniging;

Klik HIER voor ons beleid aangaande de AVG.

EHBO-cursus volgen
Wanneer start de volgende EHBO-cursus? Onze vereniging organiseert bij voldoende aanmeldingen één of twee keer per jaar een cursus voor het EHBO-diploma inclusief “(kinder)reanimatie, AED”. De cursus start jaarlijks rond half september en in het voorjaar. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
Waar en op welke dagen geeft u de opleidingscursus? De cursus vindt plaats aan de Zeisterweg 81 B-1 te Odijk op zaterdagen.
Ik moet nu meteen mijn EHBO-diploma gaan halen, bij wie kan ik nu terecht? Als het toevallig september is kunt u bij ons starten. Zo niet, dan moet u toch even verder zoeken.
Mijn gezin of bedrijf wil cursus aan huis, doet u dat? Onze vereniging geeft geen cursus aan huis. Wij kunnen u wel in contact brengen met een instructeur die dat kan doen.
Kan ik ook een kortere EHBO-cursus bij u volgen? We proberen onze service altijd te verbeteren en vandaar onze 'zaterdagopleiding'. Bij voldoende aanmeldingen bieden wij u deze opleiding.
Wat kost een EHBO-cursus? In 2020-21 kost de cursus die opleidt tot het EHBO-diploma bij onze vereniging slechts € 190,- inclusief lesmateriaal en examengeld. Informeer bij uw ziektekostenverzekering of u (een deel) van deze kosten kunt terugvragen.
Hoe lang duurt de EHBO-cursus? De cursus duurt bij onze vereniging 3 zaterdagen, afhankelijk van het aantal deelnemers.
Is het mogelijk gemiste lessen in te halen? Nee, wij geven immers meestal één cursus per jaar. Zelfstudie en het in overleg met de instructeur demonstreren van de vaardigheden voorafgaand aan een volgende les is de meest gebruikte oplossing. "Inhalen" van lessen is bij uitzondering mogelijk bij een andere vereniging. Een en ander altijd in overleg met de instructeur.
Ik kan geen examen doen op het examenmoment, wat nu? Het bestuur zal in overleg met de instructeur een alternatief proberen te regelen dat wel past. U doet dan bijvoorbeeld mee met het examen bij een andere vereniging of met een examengroep op een bedrijf.
Word ik automatisch lid van uw vereniging? Nee. Na het behalen van het EHBO-diploma kunt u zelf bepalen hoe u er voor zorgt dat uw vaardigheid op EHBO-gebied op peil blijft. U kunt lid worden van onze vereniging om bij ons de herhalingslessen te volgen. U kunt er ook voor kiezen herhalingslessen bij andere verenigingen te volgen of op uw werk.
Wij raden u wel aan er meteen voor te zorgen dat u uw vaardigheden op peil gaat houden op welke manier dan ook. Aangezien u niet dagelijks te maken krijgt met EHBO is de kans dat u het geleerde snel weer vergeet erg groot, ook verloopt uw diploma onherroepelijk...
Lidmaatschap van de vereniging
Wat kost het lidmaatschap van uw vereniging? In 2020-21 kost het lidmaatschap van onze vereniging € 30,- per kalenderjaar. Leden die halverwege het kalenderjaar lid worden betalen slechts de helft!
Wat levert het lidmaatschap van uw vereniging mij op? Veel! Het lidmaatschap van onze vereniging geeft u het recht deel te nemen aan de herhalingslessen die wij organiseren om de EHBO-vaardigheden van onze leden op peil te houden.
Hoe kan ik mij aanmelden als lid van uw vereniging? U kunt een e-mail sturen aan info@ehbobunnikodijk.nl met uw achternaam, roepnaam, voorletters, adres, telefoonnummer, diplomanummer, geldigheidsdatum, en eventuele aantekening module sportletsels.
De kosten van het lidmaatschap, € 30,- voor 2020-21, dient u op eigen initiatief over te maken op IBAN rekeningnummer NL90 ingb000 0905350 van de KNV EHBO afdeling Bunnik-Odijk.
Verlenging van diploma’s
Hoe lang is mijn EHBO-diploma geldig? Een EHBO-diploma is slechts voor ongeveer twee jaar geldig. De datum tot waarop uw diploma geldig is, is afgedrukt op uw diploma. Er zijn jaarlijks twee momenten waarop de geldigheid van EHBO-diploma’s verloopt: 1 april en 1 oktober.
Wat moet ik doen om mijn diploma geldig te houden? U moet uw vaardigheid op de eerste 6 elementen van de EHBO elk jaar en uw vaardigheid op element 7 t/m 19 één keer per 2 jaar aantonen. Dat kan onder andere door de herhalingslessen bij onze vereniging te volgen. Om bij ons de herhalingslessen te mogen volgen moet u lid zijn van onze vereniging.
Ik heb de lessen over element 17 (Vergiftigingen) niet kunnen volgen, hoe kan ik mijn vaardigheid nu aantonen? Kaart dit tijdens een herhalingsles aan bij onze instructeur. De instructeur spreekt dan met u af wanneer en hoe u die vaardigheid kunt demonstreren. Vergeet niet om deze demonstratie door het dienstdoende bestuurslid te laten aantekenen in het presentieschrift en op uw presentiekaart.
Wanneer moet mijn diploma verlengd worden? Het diploma moet verlengd worden vóór de geldigheidsdatum die op het diploma staat afgedrukt.
Wat kost de verlenging van mijn Oranje Kruis EHBO-diploma? Onze vereniging brengt aan haar leden de feitelijke kosten van de verlenging van EHBO-diploma’s door Het Oranje Kruis in rekening. De huidige kosten zijn € 15,- per diploma.
Wie let erop dat mijn diploma verloopt? U bent zelf verantwoordelijk voor het geldig houden en op tijd verlengen van uw diploma. Extra opletten is geboden als u van vereniging verandert, als de BHV-afdeling van uw bedrijf uw diploma eens voor u heeft laten verlengen, enzovoorts. De instantie die uw diploma heeft uitgereikt, Het Oranje Kruis, plaatst uw diploma namelijk op de verlengingslijst van de vereniging waar u examen hebt gedaan of op de verlengingslijst van de instantie die uw diploma voor de laatste keer heeft verlengd. Dit kan er toe leiden dat diploma’s ongemerkt niet verlengd worden!
Hoeveel herhalingslessen geeft u per jaar? Onze vereniging organiseert 13 herhalingslessen per seizoen: grotendeels op de donderdagavond en een aantal op de dinsdagavond. Het seizoen duurt van september tot april.
Hoeveel herhalingslessen Elementaire Reanimatie geeft u per jaar? Stoornissen van de ademhaling (element 3) en stoornissen van de bloedsomloop (element 4) worden doorlopend in het seizoen in 4 van onze herhalingslessen behandeld.