Cursus EHBO voor beginners 2019 - 2020

In deze cursus leert u de basiskennis en vaardigheden voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. De cursus leidt op voor het "Eenheidsdiploma Eerste Hulp" en voldoet aan de richtlijnen van Het Oranje Kruis. De cursus EHBO voor beginners wordt gegeven door Instructeurs Eerste Hulp Harry van der Horst, Robin de Haan en ondersteund door Lotusslachtoffer Willem Mol. Ook is er altijd een bestuurslid aanwezig zijn voor evt. andere vragen. De lessen vinden plaats op zaterdag en duren van 9:00 tot uiterlijk 16:00 uur. *)
De leslocatie is aan de Zeisterweg 81 B-1 te Odijk. Er is voldoende parkeergelegenheid.
Deze cursus kost € 190,-. Informeer bij uw ziektekostenverzekeringsmaatschappij naar een vergoeding van de kosten voor onze EHBO-cursus. Deze worden vaak (gedeeltelijk) vergoed.

Voor de verschillende cursussen kunt u zich met het formulier aanmelden bij onze secretaris via info@ehbobunnikodijk.nl

Les 1 *) Inleiding, de vijf belangrijke punten van de EHBO, vervoer over korte afstand, bewusteloosheid, oefenen stabiele zijligging, belemmerde ademhaling, verbanden.
Les 2 * Elementaire Reanimatie theorie en diagnose stellen, praktijk mond-op-mondbeademing en uitwendige hartmassage.
Les 3 * Theorie, symptomen, herhaling handelingen én examen.
*) De cursus kan alleen worden gegeven bij voldoende deelnemers.

Cursus Kinder-EHBO voor leden en niet-leden 2019 - 2020

In deze cursus leert u de basiskennis en vaardigheden voor het specifiek verlenen van eerste hulp bij kinder-ongevallen. De cursus leidt op voor het certificaat EHAK namens het Oranje Kruis. De lessen worden gegeven door Instructeurs Eerste Hulp Harry van der Horst, Robin de Haan en ondersteund door Lotusslachtoffer Willem Mol. Deze cursus kost € 75,-. Informeer bij uw ziektekostenverzekeringsmaatschappij naar een vergoeding van de kosten voor onze EHAK cursus. Deze worden vaak (gedeeltelijk) vergoed.


De volgende EHAK staat nog niet gepland. Neem contact op met onze secretaris voor vragen of opgave voor deze opleiding. *)

Herhalingslessen voor leden 2019 - 2020

Alle lessen duren van 20:00 tot ongeveer 22:00 uur op donderdag- en dinsdagavonden. De lessen worden gegeven door de Instructeurs Eerste Hulp Harry van der Horst, Robin de Haan, Arts Lize van Vulpen en ondersteund door Lotusslachtoffer Willem Mol.

Les 1 5 september 2019 Algemene Ledenvergadering.
Les 2 10 september 5, 7, 17, V Actieve bloedingen en wervelletsel. Dekverbanden, wonddrukverbanden en traumaverband.
Les 3 26 september 5, 7, 17, V Actieve bloedingen en wervelletsel. Dekverbanden, wonddrukverbanden en traumaverband.
Les 4 1 oktober 1, 2, 3, 7, V Volgorde Eerste Hulp, flauwte, bewusteloosheid, beroerte, levensreddende handelingen.
Les 5 31 oktober 1, 2, 3, 7, V Volgorde Eerste Hulp, flauwte, bewusteloosheid, beroerte, levensreddende handelingen.
Les 6 28 november 1, 2, 3, 4 Buik naar rug draaien en stabiele zijligging. (P)BLS en AED.
Les 7 7 januari 2020 7, 10, 11, 12, 14, 15 Uitwendige wonden, kneuzing en verstuiking, ontwrichting en botbreuken. Extreme temperaturen. Kleine ongevallen.
Les 8 9 januari 6, 14, 15, V Arts: Shock en Brandwonden.
Extreme temperaturen.
Les 9 6 februari Lezing.
Les 10 5 maart 1, 2, 3, 4, 8 Brandwonden, (P)BLS en AED.
Les 11 17 maart 4, 5, 6, 9 Arts: Diabetes en Hersenletsel.
Shock, elektriciteitsongevallen.
Les 12 19 maart 1, 2, 3, 4, 8 Brandwonden, (P)BLS en AED. (inhaalles gemiste vaardigheden)
Les 13 9 april 1, 5, 17 Slotavond.

 

Klik HIER voor het aanmeldformulier voor onze opleidingscursussen.