ANBI

Eerste Hulp bij Ongevallen afd. Bunnik en Odijk [ehbo Bunnik-Odijk] is een ANBI. Dat betekent dat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over een schenking of nalatenschap. Op deze pagina zijn gegevens gepubliceerd, die de overheid verplicht stelt voor ANBI's.

De doelstelling van EHBO Bunnik-Odijk is:

A: Het bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp bij Ongevallen.
B: Het verstrekken van hulp bij sport- en spelwedstrijden, manifestaties, beurzen, open dagen, etc., zgn. de hulpverlening.

EHBO Bunnik-Odijk tracht dit doel te bereiken door:

A: Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij zowel theoretisch als praktisch onderwijs gegeven wordt in het verlenen van Eerste Hulp bij Ongevallen.
B: Het organiseren van herhalingscursussen, met het doel de aangeleerde competenties te onderhouden en verdiepen.
C: Het aanschaffen en uitreiken van hulpmiddelen en materialen.
D: Alle andere wettige middelen.
E: Het organiseren van de hulpverlening met behulp van een potentieel aan hulpverleners onder leiding van de coördinator hulpverlening.

Bestuursamenstelling

Voorzitter : S. Albracht
Secretaris : vacant
Penningmeester : J. Adema
Coördinator Hulpverlening : M. van Vulpen
Coördinator Cursussen : W. Zomer
Coördinator HartslagNu : J. van der Kraan

Beloningsbeleid

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning (salaris) voor het uitvoeren van werkzaamheden. De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld voor het vervullen van hun functie. Gemaakte onkosten worden in overleg in principe vergoed.

Informatie:

Fiscaal nummer: 816584916

Contactgegevens:
info@ehbobunnikodijk.nl / secretaris@ehbobunnikodijk.nl

Leslocatie:
"Bedrijventerrein 't Zand"
Zeisterweg 81 B-1 te Odijk

Klik HIER voor het programma van de ALV van 2020-21. Kortweg 'het boekje'


Klik HIER voor onze jaarrekening 2017.

Klik HIER voor onze jaarrekening 2018.