Cursus EHBO voor beginners 2017 - 2018

In deze cursus leert u de basiskennis en vaardigheden voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. De cursus leidt op voor het "Eenheidsdiploma Eerste Hulp" en voldoet aan de richtlijnen van Het Oranje Kruis. De cursus EHBO voor beginners wordt gegeven door Instructeurs Eerste Hulp Harry van der Horst, Robin de Haan en ondersteund door Lotusslachtoffer Willem Mol. Ook is er altijd een bestuurslid aanwezig zijn voor evt. andere vragen. De lessen vinden plaats op zaterdag en duren van 9:00 tot uiterlijk 16:00 uur. *)
De locatie is 'Het Dorpshuis' aan het Rijneiland 7 te Odijk. Er is voldoende parkeergelegenheid.
Deze cursus kost € 190,-. Informeer bij uw ziektekostenverzekeringsmaatschappij naar een vergoeding van de kosten voor onze EHBO cursus. Deze worden vaak (gedeeltelijk) vergoed.

Voor de verschillende cursussen kunt u zich met het formulier aanmelden bij onze secretaris via info@ehbobunnikodijk.nl

Les 1 *) Inleiding, de vijf belangrijke punten van de EHBO, vervoer over korte afstand, bewusteloosheid, oefenen stabiele zijligging, belemmerde ademhaling, verbanden.
Les 2 * Elementaire Reanimatie theorie en diagnose stellen, praktijk mond-op-mondbeademing en uitwendige hartmassage.
Les 3 * Theorie, symptomen, herhaling handelingen én examen.
*** 21 april 2018 EHBO Districtswedstrijden in Soest.
*** 19 april 2018 diploma-uitreiking, tevens kennismaking met de leden.
*) De cursus kan alleen worden gegeven bij voldoende deelnemers.

Cursus Kinder-EHBO voor leden en niet-leden 2017 - 2018

In deze cursus leert u de basiskennis en vaardigheden voor het specifiek verlenen van eerste hulp bij kinder-ongevallen. De cursus leidt op voor het certificaat EHAK namens het Oranje Kruis. De lessen worden gegeven door Instructeurs Eerste Hulp Harry van der Horst, Robin de Haan en ondersteund door Lotusslachtoffer Willem Mol. Deze cursus kost € 75,-. Informeer bij uw ziektekostenverzekeringsmaatschappij naar een vergoeding van de kosten voor onze EHAK cursus. Deze worden vaak (gedeeltelijk) vergoed.


De volgende EHAK staat nog niet gepland. Neem contact op met onze secretaris voor vragen of opgave voor deze opleiding. *)

Herhalingslessen voor leden 2017 - 2018

Alle lessen vinden plaats in het dorpshuis van Odijk en duren van 20:00 tot 22:00 uur op donderdag- en dinsdagavonden. De lessen worden gegeven door de Instructeurs Eerste Hulp Harry van der Horst, Robin de Haan, Arts Lize van Vulpen en ondersteund door de Lotusslachtoffers Willem Mol en Anja Veenbrink.

Les 1 7 september Algemene Ledenvergadering.
Les 2 12 september 5, 7, 17, V Actieve bloedingen en wervelletsel. Dekverbanden, wonddrukverbanden en traumaverband.
Les 3 28 september 5, 7, 17, V Actieve bloedingen en wervelletsel. Dekverbanden, wonddrukverbanden en traumaverband.
Les 4 3 oktober 1, 2, 3, 7, V Volgorde Eerste Hulp, flauwte, bewusteloosheid, beroerte, levensreddende handelingen.
Les 5 2 november 1, 2, 3, 7, V Volgorde Eerste Hulp, flauwte, bewusteloosheid, beroerte, levensreddende handelingen.
Les 6 30 november 1, 2, 3, 4 Buik naar rug draaien en stabiele zijligging. (P)BLS en AED.
Les 7 9 januari 7, 10, 11, 12 ,14, 15 Uitwendige wonden, kneuzing en verstuiking, ontwrichting en botbreuken. Extreme temperaturen. Kleine ongevallen.
Les 8 25 januari 6, 14, 15, V Arts: EHBO in de buitenlucht
Extreme temperaturen.
Les 9 1 februari Lezing
Les 10 1 maart 4, 5, 6, 9 Arts: de fragiele, moeilijk herkenbare patiënt.
Shock, elektriciteitsongevallen.
Les 11 13 maart 1, 2, 3, 4, 8 Brandwonden, (P)BLS en AED.
Les 12 29 maart 1, 2, 3, 4, 8 Brandwonden, (P)BLS en AED. (inhaal-les gemiste vaardigheden)
Les 13 19 april 1, 5, 17 Slotavond

 

Klik HIER voor het aanmeldformulier voor onze opleidingscursussen.